Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)

Kotlíkové dotace

Zdarma Vás navštívíme a navrhneme
nejvhodnější řešení Vaší kotelny
Kompletně zpracujeme podklady potřebné
pro čerpání dotace
Namontujeme tepelný zdroj za předem
smluvenou cenu
Zajistíme komplexní servis a revize Vašeho
zařízení po celou dobu životnosti

Dotační program na výměnu kotlů

Tento web je určen k zajišťování služeb pro žadatele o kotlíkové dotace ať již před schválením nebo po kladném vyřízení dotace. Tyto služby se týkají odborného zpracování technického návrhu naší firmou, dále zajištění a výběr nejvhodnějšího nového tepelného zdroje, který je schválen pro podmínky dotací. Zajištění odborné montáže, která zajití zdárný a bezproblémový průběh čerpání dotace.

Naše firma je certifikovaným partnerem několika největších výrobců topných agregátů a splňujeme veškeré podmínky, které dotační titul vyžaduje pro bezproblémový průběh čerpání dotace.

Aktuality o dotacích z Vašeho kraje

23.8.2017
Středočeský kraj
2. kolo kotlíkových dotací v kraji Středočeském » Podmínky druhého výzvy kotlíkových dotací ve středočeském kraji buou zveřejněny počátkem září a příjem žádostí bude zahájen 4. října.   Podmínky: Kotel na pelety - 120tis /80% Kotel na uhlí a pelety - 75tis/75% Tepelné čerpadlo - 120tis/80% Zplyňovací kotel na dřevo - 100tis/80%  
více »
23.8.2017
Vysočina
2. kolo kotlíkových dotací na vysočině » Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro přípravu podkladů. Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několika výraznějším změnám, které nastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nově bude stanovena podmínka, že staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které budou nahrazovány novým zdrojem tepla, nesmí splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5. Jedná se tedy pouze o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem nebyla emisní třída stanovena. Toto budou žadatelé prokazovat Dokladem o kontrole technického stavu, tzv. revizní zprávou, kterou si musel do konce roku 2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW. V této výzvě již nebude možné nově instalovat kotel spalující výhradně uhlí. Dotaci ve výši max. 75 000 korun bude tedy možné získat na výměnu za automatický kombinovaný kotle na uhlí a biomasu, max. 95 000 korun na kondenzační plynový kotel, max. 100 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s ručním přikládáním a max. 120 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s automatickou podávkou paliva a na tepelné čerpadlo. V tomto kole byla zrušena povinnost realizovat tzv. mikroenergetická opatření. Po vyhlášení výzvy plánuje Kraj Vysočina uskutečnit kulaté stoly v obcích s rozšířenou působností s cílem maximální informovanosti v území. Bližší informace o termínech a místech těchto setkání zveřejníme v dalším čísle novin Kraj Vysočina. Informace k plánované výzvě a užitečné odkazy získáte rovněž na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo v úředních hodinách na telefonní lince 564 602 888.
více »
25.1.2017
Vysočina
Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie » Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017. Celé znění Pravidel Rady Kraje Vysočina naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části Pro žadatele. Do této výzvy nebudou automaticky převedeny nepodpořené žádosti předložené v rámci předchozí výzvy. O vrácení podkladů si mohou neúspěšní žadatelé písemně požádat a mohou z nich použít stránku žádosti s doporučením energetického specialisty. Ostatní údaje je však nutné vyplnit znovu do nového formuláře žádosti o podporu. Rovněž přílohy musí být aktuální ne starší 90 dnů před podáním žádosti.
více »
25.12.2016
Vysočina
Další výzvu pro výměnu kotlů vyhlásí Kraj Vysočina 10. ledna. Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo » V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu životního prostředí (dále jen Fond) o schválení navýšení peněz na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř 24 miliónů korun je však určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo. „Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů, kteří budou žádat o tuto formu výměny. Výzva, ve které budou jasně dána pravidla pro výměnu a podmínky proplacení dotace, bude zveřejněna na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky 10. ledna 2017“, informuje Pavel Pacal, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj bude o dalších termínech, které zatím nejsou stanoveny, informovat také prostřednictvím médií. Uznatelnost nákladů pro toto kolo příjmu žádostí je výjimečně povolena zpětně, a to od 17. prosince 2015, což je datum vyhlášení první výzvy Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Příjem žádostí, které budou splňovat základní podmínky výzvy, se plánuje na únor 2017.
více »
25.12.2016
Středočeský kraj
Druhé kolo kotlíkových dotací ve středočeském kraji » Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP. Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatelů (závěrečná dokumentace).
více »

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR Vám můžeme pomoci získat již od letošního roku až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy,či úpravy kotelny. Kompletní zadministrování žádosti a instalaci nového tepelného agregátu zajistíme na klíč za Vás.

Výše Vaší dotace?

Chcete vědět, kolik Vám dotace ušetří peněz? Využijte naší online kalkulačku, za pár minut zjistíte, kolik skutečně zaplatíte za nový kotel.

Kalkulačka

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2019 KotlikoveDotace.eu | Login