Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)

Kotlíkové dotace

Zdarma Vás navštívíme a navrhneme
nejvhodnější řešení Vaší kotelny
Kompletně zpracujeme podklady potřebné
pro čerpání dotace
Namontujeme tepelný zdroj za předem
smluvenou cenu
Zajistíme komplexní servis a revize Vašeho
zařízení po celou dobu životnosti

Dotační program na výměnu kotlů

Tento web je určen k zajišťování služeb pro žadatele o kotlíkové dotace ať již před schválením nebo po kladném vyřízení dotace. Tyto služby se týkají odborného zpracování technického návrhu naší firmou, dále zajištění a výběr nejvhodnějšího nového tepelného zdroje, který je schválen pro podmínky dotací. Zajištění odborné montáže, která zajití zdárný a bezproblémový průběh čerpání dotace.

Naše firma je certifikovaným partnerem několika největších výrobců topných agregátů a splňujeme veškeré podmínky, které dotační titul vyžaduje pro bezproblémový průběh čerpání dotace.

Aktuality o dotacích z Vašeho kraje

16.9.2019
Jihočeský kraj
Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu staréh » Vyhlášení výzvy a zveřejnění podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 16. 8. 2019 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 23. 9. 2019 v 6:00 hod. prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Alokace dotačního programu 302 053 224,- Kč.   Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa). Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.  Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla: 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč; 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč; 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.   Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace. Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.  Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostízapsány jako objekty k rekreaci, není možná. Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov,Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč. Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu. Podávání žádostí: Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami. Povinné přílohy (k dispozici budou zveřejněny vzory): Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva * (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje) u zdrojů nahrazených po 31. 12. 2016. U zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 lze doložit jiný doklad prokazující emisní třídu kotle (např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze, záruční list atp.) případně u kotlů kde třída nebyla stanovena (neznámý původ – samovýroba) lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá, avšak opět lze tento doklad doložit pouze pokud došlo k výměně starého zdroje vytápění za nový již před rokem 2017, tj. do 31. 12. 2016. Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje). Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní). Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní). Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní). Společně s výměnou zdroje tepla není nutné realizovat mikroenergetické opatření. Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním. * Často kladený dotaz na doporučený seznam revizních techniků kotlů na pevná paliva: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHČ  ;Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, povinnost zapsání do seznamu nestanovuje. Seznam vedený pod garancí Hospodářské komory a spravovaný Asociací podniků topenářské techniky je pouze informativní a slouží především jako služba veřejnosti, která si může v seznamu vyhledat kontakt na odborně způsobilou osobu případně zkontrolovat, zda odborně způsobilá osoba, která provádí kontrolu technického stavu a provozu zdroje, má k této činnosti oprávnění, které při kontrole předkládá.
více »
16.9.2019
Vysočina
Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září. Žádosti bude Vysočina přijímat od října » Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou zveřejněna 3. září 2019 a v tento den budou rovněž zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný příjem žádostí pak bude spuštěn 23. října 2019.       Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech výzvy, či zkonzultovat svoje konkrétní dotazy mají možnost obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své dotazy zaslat na kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je možné navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktuální informace průběžně zveřejňovány. V době od 10. září 2019 do 14. října 2019 pak proběhnou informační semináře ve všech obcích s rozšířenou působností. Přesný harmonogram těchto seminářů pro veřejnost je následující:   Město Termín konání Čas konání     Místo konání   Humpolec 10. 9. 2019 16:00–18:00 Horní Náměstí 300, Humpolec (velká zasedací místnost – 3. patro)   Jihlava 11. 9. 2019 16:00–18:00 Žižkova 57, Jihlava (zasedací místnost B 3.16 – KrÚ Vysočina)   Bystřice nad Pernštejnem 16. 9. 2019 16:00–18:00 Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem (malý sál KD)   Třebíč 17. 9. 2019 16:00–18:00 Masarykovo nám. 116/6, Třebíč (zasedací místnost MěÚ)   Chotěboř 18. 9. 2019 16:00–18:00 Tyršova 256, Chotěboř (kino)   Pacov 19. 9. 2019 16:00–18:00 Náměstí Svobody 1, Pacov (Zámecký sál MěÚ Pacov)   Telč 23. 9. 2019 16:00–18:00 nám. Zachariáše z Hradce 71, Telč (ZUŠ)   Havlíčkův Brod 24. 9. 2019 16:00–18:00 Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod (zasedací místnost Nové radnice – č. dveří 106, 1. p)   Nové Město na Moravě 25. 9. 2019 16:00–18:00 Tyršova 1001, Nové Město na Moravě (gobelínový sál KD)   Pelhřimov 1. 10. 2019 16:00–18:00 Pražská 2460, Pelhřimov (zasedací sál MěÚ)   Velké Meziříčí 2. 10. 2019 16:00–18:00 Náměstí 15/17, Velké Meziříčí (kinosál Jupiter Club)   Moravské Budějovice 3. 10. 2019 16:00–18:00 nám. Míru 31, Moravské Budějovice (zasedací místnost MěÚ)   Světlá nad Sázavou 7. 10. 2019 16:00–18:00 nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (zasedací místnost MěÚ)   Žďár nad Sázavou 8. 10. 2019 16:00–18:00 Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou (zasedací místnost MěÚ)   Náměšť nad Oslavou 9. 10. 2019 16:00–18:00 Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou (zasedací místnost MěÚ)   Golčův Jeníkov 14. 10. 2019 16:00–18:00 5. května 8, Golčův Jeníkov (Goltzova tvrz)                                                      Základní podmínky pro čerpání dotace: 1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník rodinného domu nebo bytového domu s maximálně 3 bytovými jednotkami. 2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje musí být vytápěna kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přikládáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2 nebo nemá žádnou emisní třídu.   Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace: · výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla · výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla · výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj tepla · výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových dotací   Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podporovány následující zdroje tepla splňující parametry Ekodesignu: · kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč · kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč · automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč · tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč   Podpora bude navýšena o 7 500 Kč při realizaci výměny zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov.   Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry Ekodesignu, je dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí: svt.sfzp.cz   Ve třetím kotle kotlíkových dotací nejsou podporovány nové kotle spalující uhlí.   Konkrétní podmínky budou upřesněny v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech, která budou zveřejněna po jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 9. 2019. V tento den budou rovněž zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti.
více »
23.8.2017
Středočeský kraj
2. kolo kotlíkových dotací v kraji Středočeském » Podmínky druhého výzvy kotlíkových dotací ve středočeském kraji buou zveřejněny počátkem září a příjem žádostí bude zahájen 4. října.   Podmínky: Kotel na pelety - 120tis /80% Kotel na uhlí a pelety - 75tis/75% Tepelné čerpadlo - 120tis/80% Zplyňovací kotel na dřevo - 100tis/80%  
více »
23.8.2017
Vysočina
2. kolo kotlíkových dotací na vysočině » Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro přípravu podkladů. Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několika výraznějším změnám, které nastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nově bude stanovena podmínka, že staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které budou nahrazovány novým zdrojem tepla, nesmí splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5. Jedná se tedy pouze o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem nebyla emisní třída stanovena. Toto budou žadatelé prokazovat Dokladem o kontrole technického stavu, tzv. revizní zprávou, kterou si musel do konce roku 2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW. V této výzvě již nebude možné nově instalovat kotel spalující výhradně uhlí. Dotaci ve výši max. 75 000 korun bude tedy možné získat na výměnu za automatický kombinovaný kotle na uhlí a biomasu, max. 95 000 korun na kondenzační plynový kotel, max. 100 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s ručním přikládáním a max. 120 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s automatickou podávkou paliva a na tepelné čerpadlo. V tomto kole byla zrušena povinnost realizovat tzv. mikroenergetická opatření. Po vyhlášení výzvy plánuje Kraj Vysočina uskutečnit kulaté stoly v obcích s rozšířenou působností s cílem maximální informovanosti v území. Bližší informace o termínech a místech těchto setkání zveřejníme v dalším čísle novin Kraj Vysočina. Informace k plánované výzvě a užitečné odkazy získáte rovněž na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo v úředních hodinách na telefonní lince 564 602 888.
více »
25.1.2017
Vysočina
Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie » Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017. Celé znění Pravidel Rady Kraje Vysočina naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části Pro žadatele. Do této výzvy nebudou automaticky převedeny nepodpořené žádosti předložené v rámci předchozí výzvy. O vrácení podkladů si mohou neúspěšní žadatelé písemně požádat a mohou z nich použít stránku žádosti s doporučením energetického specialisty. Ostatní údaje je však nutné vyplnit znovu do nového formuláře žádosti o podporu. Rovněž přílohy musí být aktuální ne starší 90 dnů před podáním žádosti.
více »

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR Vám můžeme pomoci získat již od letošního roku až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy,či úpravy kotelny. Kompletní zadministrování žádosti a instalaci nového tepelného agregátu zajistíme na klíč za Vás.

Výše Vaší dotace?

Chcete vědět, kolik Vám dotace ušetří peněz? Využijte naší online kalkulačku, za pár minut zjistíte, kolik skutečně zaplatíte za nový kotel.

Kalkulačka

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2023 KotlikoveDotace.eu | Login