Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)

Aktuality o dotacích

Sledujte aktuality        
z Vašeho kraje

Všechny kraje

Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu staréh

16.9.2019 16:46

Vyhlášení výzvy a zveřejnění podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 16. 8. 2019 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: 23. 9. 2019 v 6:00 hod. prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Alokace dotačního programu 302 053 224,- Kč.   Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa). Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na…

detail »

Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září. Žádosti bude Vysočina přijímat od října

16.9.2019 16:44

Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou zveřejněna 3. září 2019 a v tento den budou rovněž zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný příjem žádostí pak bude spuštěn 23. října 2019.       Občané, kteří mají zájem získat informace o…

detail »

2. kolo kotlíkových dotací v kraji Středočeském

23.8.2017 13:41

Podmínky druhého výzvy kotlíkových dotací ve středočeském kraji buou zveřejněny počátkem září a příjem žádostí bude zahájen 4. října.   Podmínky: Kotel na pelety - 120tis /80% Kotel na uhlí a pelety - 75tis/75% Tepelné čerpadlo - 120tis/80% Zplyňovací kotel na dřevo - 100tis/80%  

detail »

2. kolo kotlíkových dotací na vysočině

23.8.2017 13:35

Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací. Kraj Vysočina má pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina, všichni žadatelé budou mít tedy dostatek času pro přípravu podkladů. Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několika výraznějším změnám, které nastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Nově bude stanovena podmínka, že staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které…

detail »

Vyhlášení výzvy na podporu zdrojů tepla využívající obnovitelné zdroje energie

25.1.2017 14:17

Dne 10. 1. 2017 byla zveřejněna Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17. Aktuálně je podporována výměna starých koltů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové kotle spalující výhradně biomasu a za tepelná čerpadla. Jiné zdroje tepla není možné v rámci této výzvy instalovat. Žádosti o dotaci budou přijímány od 13. 2. 2017. Celé znění Pravidel Rady Kraje Vysočina naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti je pak k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části Pro žadatele. Do této výzvy nebudou automaticky…

detail »

Další výzvu pro výměnu kotlů vyhlásí Kraj Vysočina 10. ledna. Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo

25.12.2016 21:44

V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu životního prostředí (dále jen Fond) o schválení navýšení peněz na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř 24 miliónů korun je však určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo. „Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů, kteří budou žádat o tuto formu výměny. Výzva, ve které budou jasně dána pravidla pro výměnu a podmínky proplacení dotace, bude zveřejněna na…

detail »

Druhé kolo kotlíkových dotací ve středočeském kraji

25.12.2016 21:42

Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP. Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatelů (závěrečná dokumentace).

detail »

Doklady nutné k proplacení dotace kr. Středočeský

17.5.2016 12:31

Fotodokumentace odstranění starého kotle a potvrzení o likvidaci – znehodnocení se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu, znehodnocení musí být zřejmé z předložených fotografií. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci. Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace z průběhu akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí. Účetní doklady…

detail »

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení na OZE

17.5.2016 12:22

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE (obnovitelné zdroje energie) po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES, na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět. Od 1. ledna…

detail »

Výše Vaší dotace?

Chcete vědět, kolik Vám dotace ušetří peněz? Využijte naší online kalkulačku, za pár minut zjistíte, kolik skutečně zaplatíte za nový kotel.

Kalkulačka

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2023 KotlikoveDotace.eu | Login