Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)

Aktuality o dotacích

Doklady nutné k proplacení dotace kr. Středočeský

Středočeský kraj - 17.5.2016 12:31
  • Fotodokumentace odstranění starého kotle a potvrzení o likvidaci – znehodnocení se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu, znehodnocení musí být zřejmé z předložených fotografií. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci.
  • Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace z průběhu akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí.
  • Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení).
  • Faktura musí být od dodavatele označena číslem „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000013" a názvem projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018" a vždy musí být opatřena originálním podpisem příjemce (všechny doklady se odevzdávají v kopii).
  • Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu (tento protokol musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, nemovitosti, ve které je kotel instalován, technické údaje kotle a datum, kdy byl kotel uveden do trvalého provozu). Jedná se o otopnou a tlakovou zkoušku.
  • Kopie dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje, a profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
  • Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (příjemce dotace) u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu. Pro vyplacení dotace musí mít žadatel zřízen svůj vlastní účet, dispoziční právo není dostačující. Účet nemůže být veden na jinou osobu.

Na základě předložení výše uvedených dokladů bude Odborem ŽPaZ provedena formální kontrola těchto dokladů.

Dále si Vás dovolujeme upozornit mj. na povinnost, že dle podmínek dotačního programu musí být nový zdroj vytápění uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz.

Dokumenty ke stažení

« zpět

Výše Vaší dotace?

Chcete vědět, kolik Vám dotace ušetří peněz? Využijte naší online kalkulačku, za pár minut zjistíte, kolik skutečně zaplatíte za nový kotel.

Kalkulačka

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2023 KotlikoveDotace.eu | Login