Potřebujete poradit?
777 322 837
(Po-Pá: 8:00 - 16:00)
Vytápění objektu je realizováno automatizovaným spalováním hnědého uhlí. Jedná se o nejrozšířenější způsob vytápění, který patří zároveň mezi nejefektivnější.
Vytápění objektu je realizováno automatizovaným spalováním dřevních pelet. Jedná se o moderní, ekologický a pohodlný způsob vytápění.
Vytápění objektu je realizováno řízeným spalováním surového dřeva. Jedná se o zajímavý způsob vytápění, který je ekologický, komfortní a čistý. Tento způsob je zajímavý zejména pro majitele lesů.
Vytápění objektu je realizováno plynovým kotlem.
Vytápění je realizováno prostřednictvím tepelného čerpadla, které čerpá teplo z okolního vzduchu, koncentruje jej a dále předává otopné soustavě. Jedná se o nejpohodlnější způsob vytápění s nízkými provozními náklady.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Čistě peletkový kotel, nelze topit žádným jiným topivem.
Čistě peletkový kotel, nelze topit žádným jiným topivem.
TOP řada kotlů na spalování pelet.
Čistě peletkový kotel, nelze topit žádným jiným topivem.
TOP řada kotlů na spalování pelet.
TOP řada kotlů na spalování pelet.
Čistě peletkový kotel, nelze topit žádným jiným topivem.
TOP řada kotlů na spalování pelet.
TOP řada kotlů na spalování pelet.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, konstruované s ohledem na špičkové výkony a pořizovací cenu. V současné době nejprodávanější tepelné čerpadlo.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, konstruované s ohledem na špičkové výkony a pořizovací cenu. V současné době nejprodávanější tepelné čerpadlo.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, konstruované s ohledem na špičkové výkony a pořizovací cenu. V současné době nejprodávanější tepelné čerpadlo.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, bytové domy a průmyslové objekty, konstruované s ohledem na průlomové parametry v účinnosti čerpadla SCOP 5.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, bytové domy a průmyslové objekty, konstruované s ohledem na průlomové parametry v účinnosti čerpadla SCOP 5.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, bytové domy a průmyslové objekty, konstruované s ohledem na průlomové parametry v účinnosti čerpadla SCOP 5.
Invertní tepelné čerpadlo určené pro rodinné domy, bytové domy a průmyslové objekty, konstruované s ohledem na průlomové parametry v účinnosti čerpadla SCOP 5.
V kotli je možné topit pouze dřevem.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Kombinovaný kotel, lze topit jak hnědým uhlím, tak i peletami.
Velmi univezální ekonomická varinata pro spalování pelet různé kvality
Kotel WHBS 22 C
Automatický kotel na dřevní pelety s rotačním hořákem pro spalování i méně kvalitních pelet
Toto čerpadlo se hodí do dobře zateplených staveb do 150m čtverečních
Toto tepelné čerpadlo je vhodné do dobře zateplených domů, novějšího data výstavby do cca 250m čtverečních
Toto tepelné čerpadlo je určeno pro domy novějšího data výstvaby nebos tarší s velmi dobrou izolací a podlahovou plochou do 300m čtverečních
Toto tepelné čerpadlo je určeno do malých domů s horší teplnou izolací obálky budovy. Maximálně však 150m čtverečních
Toto čerpadlo je určeno do středně velkých starších domů do cca 250 metrů čtverečních
Toto čerpadlo je určeno do většíchh rodinných domů staršího data výstavby. Vetší tepelná čerpadla už se sestavují pouze do kaskády
V kotli je možné topit pouze dřevem v různé podobě
V kotli je možné spalovat suché palivové dřevo
Jedná se o plně automatický kotel pro spalování dřevních pelet i nižší kvality s rotačním hořákem. Velmi vhodné zařízení do stísněných prostor
V kotli je možné spalovat suché palivové dřevo
Splyňovací kotel na dřevní hmotu
Jedná se o standardní řadu kotlů bez nadstandardní výbavy.
Oproti verzi premium nabízí možnost ovládání přes internet, jeden regulovaný okruh navíc a pohledová krycí dvířka.
Bez modulu pro ovládání přes internet
Včetně modulu pro ovládání přes internet
Celý objekt je vytápěn jedním topným okruhem. Ohřev teplé užitkové vody je řešen jiným zdrojem tepla.
Objekt je vytápěn dvěma nezávislými okruhy. Ohřev teplé užitkové vody je řešen jiným zdrojem tepla.
Celý objekt je vytápěn jedním topným okruhem. Ohřev teplé užitkové vody je řešen řízeným ohřevem pomocí nového zdroje.
Objekt je vytápěn dvěma nezávislými okruhy. Ohřev teplé užitkové vody je řešen řízeným ohřevem pomocí nového zdroje.
Stávající potrubí je realizováno prostřednictvím ocelových trubek svařovaných autogenem.
Stávající potrubí je realizováno prostřednictvím měděných trubek a tvarovek.
Kotelna je dobře přístupná. Není třeba překonat schody ani zúžená místa užší než 1 metr. Je možné zajet se složeným kotlem na místo instalace bez rozebrání.
Kotelna je hůře přístupná. Je nutno překonat zúžená místa užší než 1 metr, kotelna se však nachází v přízemním podlaží a není nutno překonat schody.
Kotelna je hůře přístupná. Je nutno překonat schody do jiného podlaží, není však nutno překonat zúžená místa užší než 1 metr.
Kotelna je velice špatně přístupná. Je nutno překonat schody do jiného podlaží a současně i zúžená místa užší než 1 metr.
Tepelná čerpadla s invertorem (frekvenčně řízenými otáčkami kompresoru) dodávají pouze tolik tepla, kolik je v dané chvíli třeba. Jsou moderní, ekonomicky výhodnou variantou tepelných čerpadel. Tato hi-tech čerpadla jsou v současné době nejoblíbenější díky své ceně a technickým parametrům.
Tepelné čerpadlo bez invertoru (frekvenčně řízených otáček kompresoru) funguje vždy na plný výkon bez ohledu na potřebné množství dodávaného tepla. Je zaběhlou, jednoduchou a vyzkoušenou technologií, vynikající především svou abnormální spolehlivostí a dlouhou životností díky absenci složité elektroniky.
Tepelné čerpadlo je vedle vytápění objektu využito i k ohřevu teplé užitkové vody.
Tepelné čerpadlo je využito pouze k vytápění objektu, teplá užitková voda je ohřívána jiným zdrojem.
Kotel je vedle vytápění objektu využit i k ohřevu teplé užitkové vody.
Kotel je využit pouze k vytápění objektu, teplá užitková voda je ohřívána jiným zdrojem.
Zadejte celkovou podlahovou plochu vytápěných prostor. Pokud má dům více podlaží, napište součet podlahových ploch vytápěných prostor všech podlaží domu.
Uveďte odhadovanou délku vedení vody od kotle k bojleru v metrech. Berte v úvahu horizontální i vertikální vzdálenost.
Uveďte odhadovanou vzdálenost tepelného čerpadla od ohřívače užitkové vody v metrech.
Uveďte odhadovanou vzdálenost tepelného čerpadla od otopné soustavy domu v metrech.
Tepelná izolace domu je na velmi špatné úrovni. Objekt je prostý izolačních materiálů, okna a dveře jsou bez izolačních skel. Zdivo je kamenné, smíšené nebo cihelné bez dodatečného zateplení. Objekty datovány před rok 1970.
Tepelná izolace domu je na špatné úrovni. Objekt je prostý izolačních materiálů, okna a dveře jsou v dobrém stavu, nicméně neodpovídají novým trendům. Zdivo je z tvárnic nebo cihelné bez dodatečného zateplení. Vetšina objektů postavených mezi lety 1970 - 1990.
Tepelná izolace domu je na dobré úrovni. Objekt je stavěn z moderních materiálů s dobrými izolačními vlastnostmi. Okna a dveře jsou moderní, termoizolační. Na objektu jsou dílčí termoizolační úpravy. Většina objektů postavených mezi lety 1990 - 2005.
Tepelná izolace domu je na výborné úrovni. Objekt je stavěn z moderních materiálů s dobrými izolačními vlastnostmi. Okna a dveře jsou moderní, termoizolační. Objekt má komplexní zateplovací systém - fasáda, střecha, základ. Většina objektů postavených po roce 2005.

Kalkulačka

Jaký druh tepelného zdroje poptáváte?


Kotel na uhlí
?

Kotel na pelety
?

Kotel na dřevo
?

Kotel na plyn
?

Tepelné čerpadlo
?
Celková cena za realizaci:    
Částka čerpané dotace:    
Celkové vlastní náklady včetně vyřízení dotace:    
- ceny jsou včetně 15% DPH
- ceny jsou pouze orientační, pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte
- kalkulace nebere ohled na 5% navýšení dotace v případě, že spadáte do seznamu prioritních měst a obcí, jejich seznam naleznete zde

Zašlete si kalkulaci na email

Odeslat kalkulaci

Kontaktní formulář

+420 777 322 837

Infolinka

Máte zájem o dotaci? Nebo si chcete zjistit další informace, které jste na webu nenašli? Kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme všechny dotazy.

777 322 837
© 2014 - 2023 KotlikoveDotace.eu | Login